Distant blog.

Url naslov in kako ga SEO optimizirati

URL optimization for Search Engines

Pravilno oblikovan in strukturiran URL je pomemben tako za spletne iskalnike (da lahko razločijo strukturo strani) kot tudi za samo uporabniško izkušnjo, saj se uporabnik sledeče po URL naslovu lahko orientira. Strukturiranje je ključ do dobro optimiziranega URL naslova.

Read it —
Need help? with brand development, website development or online business?

Let's talk and find out together what you can improve for higher business results.